Ändringar informationsbroschyr East Capital China A-Shares

East Capital gör förändringar i informationsbroschyren för fonden China A-Shares (ISIN LU1840853219), detta innebär bland annt att man ger fonden ett nytt namn: East Capital China.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk.