AXA World Funds informerar om ändringar i fondbestämmelser

AXA World Funds informerar om ändringar i fondbestämmelser för följande fonder:

AXAWF Global Start Bds A Cap USD – LU0746604528

AXA WF ACT Social Prog A CapUSD – LU1557118848

AXAWF Dgtl Ecoy A Cap USD – LU1694771590

AXAWF Evvg Trnds A Cap USD – LU0503938796

AXAWF Next Generation A Cap USD – LU0868490201

AXAWF Robotech A Cap USD – LU1529780063

AXAWF Sustainable Equity QI A Cap EUR – LU1774149998

AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR – LU0216734045

AXAWF Global Infl Bds A Cap USD H – LU0266009959

AXAWF ACT Clean Economy A Cap USD – LU1914342180

Förändringarna trädde i kraft 2024-07-02.

Vänligen ta del av bifogad kundbrev från fondbolaget för mer information.