Förändringar av fondbestämmelser Coeli SICAV I Circulus R SEK Cap

Coeli Asset Management AB har beslutat göra förändringar av fondbestämmelser i fonden Coeli SICAV I Circulus R SEK Cap (ISIN LU2495351178).

Vänligen ta del av ytterligare information i nedanstående kundbrev.