Pictet gör förändringar av fondbestämmelser

Fondbolaget Pictet meddelar att de gör förändringar i fondbestämmelser i nedanstående fonder:

LU0155303752
LU0090689299
LU0112497440
LU0168450194
LU0625738058
LU0280435461
LU0101692753
LU0280437673
LU0131726092
LU0131725367
LU0188501257
LU0188501331
LU0177113007
LU0095053426
LU0155301624
LU0176901758
LU2273157920
LU0950511468
LU0366534344
LU0217138725
LU0144510053
LU0650148744
LU0338482267
LU0338483158
LU0270904351
LU0128494191
LU0104885248

Vänligen ta del av ytterligare information i nedanstående kundbrev.