Morgonrapport, Makro & Marknad 2015-06-22

Unknown-1

– New York-börsen stängde midsommarafton med röda siffror. Nu på morgonen är Tokyo- och Hong Kong-börsen upp. Shanghai-börsen är stängd för helgdagsfirande, i fredags föll Shanghai kraftigt. Det grekiska dramat ligger som en våt filt över marknaden. Nästa definitiva deadline för Grekland är den sista juni, då återbetalningar på 1,6 miljarder euro till IMF förfaller. Torsdagens förhandlingar mellan Greklands och dess långivare ledde inte fram till ett avtal. Under midsommarafton höjde den europeiska centralbanken ECB nödlånefaciliteten med 3,3 miljarder euro, mot bakgrund av att det grekiska folket tog ut ytterligare 1 miljard euro efter torsdagens besked. Igår presenterade den grekiska premiärministern Alexis Tsipras ett nytt reformpaket till långivarna. Idag fortsätter diskussionerna i ett extrainsatt möte mellan eurozonens finansministrar. I skrivande stund pekar aktieterminerna för de europeiska marknaderna uppåt, med stöd av positiva signaler från Grekland.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 Nikkei SHCOMP* HSI
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,55% -0,53% +1,26% -6,42% +0,54%

Uppgifter per klockan 08:26 * avser stängning fredag

– I jämförelse med föregående vecka är det något tunnare i den ekonomiska agendan denna vecka, om man ser till statistik- och datasläpp. På tisdag publiceras Flash-PMI för en rad länder och ekonomiska regioner, under dagens släpps även durabel goods orders data från USA. Natten mot onsdag offentliggörs protokollet från Bank of Japans senaste penningpolitiska möte, senare på dagen publiceras även den tredje beräkningen av tillväxten i USA under det första kvartalet. På torsdag kommer det amerikansk inflationsstatistik (PCE) och på fredag väntar japansk och tysk inflationsdata (KPI).


Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.