Kontakta oss

 

 Hem / Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Det är viktigt att du berättar för oss om du inte är nöjd med de tjänster eller produkter vi tillhandahållit till dig. Genom att vi löpande analyserar inkomna klagomål kan vi höja kvaliteten i vårt erbjudande till dig och våra andra kunder.

Om du tycker att Max Matthiessen har gjort fel och du inte kommer överens med din eller företagets rådgivare vill vi att du skriftligen kontaktar vår klagomålsansvarige (se adress nedan). Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad vi har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Inkomna klagomål besvaras så snart som möjligt och oftast inom 14 dagar från mottagandet av klagomålet. Om Max Matthiessen inte har utrett och besvarat klagomålet inom 14 dagar kommer du att få en förklaring till förseningen tillsammans med en bedömning om när ett svar kan förväntas.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill överklaga ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig Max Matthiessen AB

Claes Bergwik
Box 3205, 103 64 Stockholm
Telefon: 08-613 02 00
Fax: 08-406 06 70
E-post: klagomalsansvarig@maxm.se

 

Klagomålsansvarig Max Matthiessen Värdepapper AB

Juan Eriksson
Box 3205, 103 64 Stockholm
Telefon: 08-613 02 00
Fax: 08-406 06 70
E-post: mmvp_klagomalsansvarig@maxm.se

 

Kontroll av våra tillstånd

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-67 06 70
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

 

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

Försäkringsgivare för vår ansvarsförsäkring

AIG
Box 3506, 103 69 Stockholm
E-post: flclaimssweden@aig.com
www.aig.com

Övriga kontaktuppgifter

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se


Kommunernas konsumentvägledning
Telefon: Ring din kommun och fråga efter konsumentvägledaren
www.hallakonsument.se

 

Konsumentverket/KO

Postadress: Box 48, 651 02  Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

www.konsumentverket.se


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se


Allmän domstol
Eftersom Max Matthiessen är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms Tingsrätt
Telefon: 08-651 650 00
www.stockholmstingsratt.se


Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>