Hållbart sparande

Max Matthiessen har en aktiv ansats vad gäller hållbarhet och hållbara investeringar. Vi har en övertygelse om att bolag som genererar vinst samtidigt som deras verksamhet har en positiv påverkan på samhället också kommer vara de mest framgångsrika bolagen över tid. Hållbara investeringar handlar om att investera i bolag som genom sina produkter och tjänster bidrar till och tjänar på skiftet till en mer hållbar värld samtidigt som de bidrar till att lösa samhällets problem.

Hållbara placeringar

I vår förvaltning lägger vi stort vikt vid att förstå hur de fonder vi investerar i, tar hänsyn till såväl risker som möjligheter kopplade till hållbarhet. För dig som söker hållbara placeringsalternativ finns våra färdiga portföljförslag, så kallade modellportföljer, som har en ambition att hålla en nivå om 75 procent artikel 8-fonder enligt EU-regelverket SFDR.

 

Hållbar pension

Vi erbjuder även flera verktyg för kunder som vill erbjuda medarbetare hållbara alternativ som till exempel skräddarsydda pensionspolicys som uppmuntrar till hållbara placeringar och pensionspolicy som del av företagets hållbarhetspolicy.

 

Fondförvaltning

Via koncernens fondbolag, Ruth Asset Management, har du som vill ha hjälp med dina placeringar, tillgång till ett brett fondutbud med flera olika inriktningar och risknivåer. Fondbolagen har under flera år verkat för integrera ESG-faktorer i investeringsbeslut och skapa hållbara sparprodukter. Det gör dem genom att välja bort, välja in och arbeta med påverkansdialoger.

Flera av fonderna har en så kallad Artikel 9 klassificering som är den högsta hållbarhetsnivån enligt EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fondbolagen har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) Ta del av hela Ruth Asset Managements fondutbud.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>