Våra tjänster

 

 Hem / För ditt företag / Våra tjänster / Rådgivning till medarbetaren

Rådgivning till medarbetaren

Tjänstepensionen är en uppskattad förmån bland medarbetare. Samtidigt tycker många att det är något som är svårt att sätta sig in i och förstå. Ditt företag har mycket att vinna på att hjälpa era medarbetare att få personligt anpassade lösningar, både när det gäller långsiktigt sparande och försäkringsskydd. Med Max Matthiessens rådgivning ökar kunskapen hos era medarbetare och de inser värdet av sina anställningsförmåner.

Önskemål och behov styr rådgivningen

Rådgivningen kan se ut på olika sätt, från ett stort gör-det-själv-inslag till rådgivning av mer diskretionär karaktär, där Max Matthiessen tar över större delen av arbetet.

 

Den vanligaste formen är den klassiska rådgivningen när vi träffas ansikte mot ansikte. Vi går igenom situationen steg för steg och ser till att välgrundade beslut fattas i alla frågor.

 

Vår erfarenhet är att det är först i det personliga mötet som medarbetare ser och förstår helheten och verkligen inser värdet av förmånerna i sin anställning. De undersökningar som Max Matthiessen löpande genomför visar att 98 procent av våra kunder är nöjda med den rådgivning de får.

 

Helheten är viktig

Tjänstepensionen är viktig, men är ändå bara en del i en total lösning. Det är viktigt att se till helheten. Därför är vår rekommendation att också allmänna (statliga) och privata delar ingår i rådgivningen.

 

"Ett herrans liv

Ärkebiskop Antje Jackelén twittrar, poddar och tar plats i samhällsdebatten. Hon basar över en kyrka som brottas med sjunkande medlemstal, men samtidigt har pandemin väckt människors längtan efter mening och hopp. ”Vi har alla ett ansvar för vilka vi vill vara på andra sidan pandemin.”


Läs mer

Förmånsportal ger nöjdare medarbetare  

Med Max Matthiessens Förmånsportal synliggör ditt företag hela kompensationen till era medarbetare på ett enkelt sätt. Vår erfarenhet visar att webbtjänster som Förmånsportalen ökar medvetandegraden och ger nöjdare medarbetare.  


Läs mer

Hälsokedja för en friskare arbetsplats     

Med Max Matthiessens hälsostrategiska rådgivning får ditt företag bästa möjliga utfall av era investeringar inom arbetsmiljö och hälsa. Resultatet blir en arbetsplats med friskare medarbetare.


Läs merVälkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>