Max Matthiessen Värdepapper AB och Fondab AB slås ihop

Forest

Fondab AB förvärvades av Max Matthiessen i maj 2023 som en del i stärka kund- och produkterbjudandet samt ta digitaliseringen till nästa nivå.

På vår fortsatta resa ligger fokus bland annat på att skapa ett ännu starkare helhetserbjudande för våra kunder. Ett erbjudande där vi tar ett större grepp om kundens engagemang, både inom pensionslösningar, placeringar och sakförsäkring. Helt enkelt ett mer enhetligt och sammanhållande erbjudande. Med kundens bästa för ögonen.

Som en del i detta går nu koncernens båda värdepappersbolag samman, vilket innebär att Max Matthiessen Värdepapper AB fusioneras med Fondab AB. Resultatet av fusionen innebär att Fondab ABs organisationsnummer 556697-5560 kvarstår och att det sammanslagna bolaget kommer att heta Max Matthiessen Värdepapper AB. Fusionen genomförs den 12 april 2024.

Förändringen påverkar inte dig som kund eller samarbetspartner. Du som kund behöver med andra ord inte vidta någon åtgärd.

I och med sammanslagningen blir vi ett av de största värdepappersbolagen på den svenska marknaden – en aktör att räkna med.

Information rörande det sammanslagna bolaget Max Matthiessen Värdepapper AB kommer att göras tillgänglig på maxm.se. Mer information kommer inom kort.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>