Namnändring Öhman Fonder

Öhman Fonder har beslutat att byta namn på nedan fonder. Förändringen träder i kraft 2018-07-09.

ISIN-kod Tidigare fondnamn Nytt fondnamn Andelsklass
SE0000493504 Penningmarknad Penningmarknadsfond A
SE0000493520 Hjärt-Lung Hjärt-Lungfond A
SE0000493504 Penningmarknad Penningmarknad A
SE0001095506 Företagsobligation Företagsobligationsfond A
SE0000577967 Etisk Indexfond USA Etisk Index USA A
SE0001463449 Etisk Indexfond Sverige Etisk Index Sverige A

 

Publicerad under Okategoriserade