Balansgången fortsätter

• Inflationen håller i sig med räntehöjningar som följd• Energikrisen präglar framför allt Europa och driver på den svenska inflationen• Vinstestimaten…

Marknadspuls juni

Lågkonjunktur – signal eller brus? – Marknaderna har under avslutningen av maj månad uppvisat någon form av ansats till återhämtning, tillfällig…

Osäkerheten dominerar

Inflationssiffror på agendan – kommer driva utvecklingen Osäkerheten består, även om kortsiktigt alltför negativt Det är svårt att pricka en botten…