Veckobetraktelser

Vänder det i oktober – som det brukar? Bolagen åter i marknadens fokus Marknaderna fortsätter att leva en mer volatil tillvaro.…