Max Matthiessen släpper Hållbarhetsrapport – det finns inget motsatsförhållande mellan aktivt hållbarhetsarbete och avkastning

Max Matthiessen släpper idag sin Hållbarhetsrapport där vi redogör för vårt hållbarhetsarbete och vår riktning framåt.

”Ambitionen är att bli den ledande hållbara rådgivarplattformen” säger Josefin Dahlén, hållbarhetsansvarig på Max Matthiessen. 

Som aktör inom den finansiella sektorn har Max Matthiessen en viktig roll för att bidra till en hållbar utveckling. Max Matthiessen har tydliga målsättningar både för den egna organisationens arbetsformer samt för hur vårt förvaltade kapital allokeras. 

Genom målmedvetenhet och tydlighet i vår affärsverksamhet och i våra investeringar ökar vi förmågan att motverka klimatförändringar samtidigt som vi kompenserar för dess effekter. För det är genom ett integrerat hållbarhetsarbete i vår produktutveckling, i våra investeringsbeslut och i vår kapitalförvaltning som vi effektivast bidrar. 

Max Matthiessen har sedan länge tagit hänsyn till hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Under 2021 har vidareutveckling skett på flera fronter. Som exempel var ca 90 % av unika fonder i modellportföljer för livsparare så kallade ljus- eller mörkgröna vid årsskiftet.

Max Matthiessen har också ett ansvar att skapa ökad förståelse för hållbarhetsfrågorna hos våra kunder. Vi gör det genom att informera om hur deras placeringar kan understödja en hållbar framtid och genom att visa att fokus på hållbarhet går att förena med krav på lönsamhet. En viktig dialog är den med företagskunden, där hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt i tjänstepensions- och försäkringslösningar. 

Under 2021 har Max Matthiessen tagit flera initiativ för att integrera viktiga hållbarhetsmål i verksamheten. Ett urval av aktiviteter som har ägt rumt 2021 är:

  • Flera nya samarbeten med framstående aktörer för att säkra ett utbud i framkant: både i hållbarhet och avkastning.
  • Genomlysning av vårt utbud och framtagande av modellportföljer som håller en hög hållbarhetsnivå.
  • Introducerat fler möjligheter för våra kunder att se och jämföra utifrån hållbarhetsaspekter.

I samband med hållbarhetsrapporten presenteras också delar av den hållbarhetsstrategi som arbetats fram under hösten.  

”Vi har satt mål inom olika strategiska fokusområden, dessa är ambitiösa och vi är ödmjuka inför att det är stora åtaganden som vi endast kommer att nå om vi arbetar tillsammans med våra kunder och affärspartners”, fortsätter Josefin Dahlén. 

En del i strävan för att bli en ledande hållbar rådgivningsplattform handlar om att vara transparent mot intressenter i alla delar av vårt arbete. Exempelvis delar vi vår syn på hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter för vår verksamhet, och lyfter fram både områden som vi upplever att vi är bra på och områden där vi ser att det finns utvecklingspotential.

Läs gärna hela Hållbarhetsrapporten >> Här 

Josefin Dahlén, Hållbarhetsansvarig Max Matthiessen