Marknadspuls – Fortsatt fördel aktier

November har inneburit vidare uppgångar för aktier trots motvindar som höga inflationssiffror, flaskhalsar i produktion- och transportindustrin och förnyade covid-19 restriktioner. Vi har sagt det förr, men mycket tyder på att den höga inflationen är övergående även om det kan dröja en bit in i nästa år innan utvecklingen dämpas. Tecken finns på lättnader i…

Läs mer

Marknadskommentar

Kortsiktig osäkerhet, men snarare en ursäkt att ta vinst Vi ändrar inte vår marknadssyn Världens finansiella marknader skakade betänkligt under fredagen…

Veckobetraktelser

Positiva tendenser på horisonten Risktillgångar har antagligen mer att ge Veckan som gått har präglats av ett positivt tolkningsföreträde med stigande…

Veckobetraktelser

Tapering på agendan när tillväxten tappar fart Flackare räntekurva är ett orostecken Oktober innebar nya börsrekord på andra sidan atlanten trots…

Jakten på hållbarhet

Det har blivit en sanning att hållbarhet är finansiellt värdeskapande och intresset för hållbara investeringar bara ökar. Finanssektorn arbetar hårt för…