Coronaviruset och börsoro

Vi befinner oss just nu i en extraordinär situation på många sätt och spridningen av det nya coronaviruset har skapat stor osäkerhet i såväl samhället i stort som på världens finansmarknader. Hur länge detta kommer att fortsätta och hur stora effekterna blir, är det idag ingen som vet. Utifrån historiska kriser vet vi dock att…

Läs mer