Ansvarsfullt Ägande 2022

Under tio år har Max Matthiessen utvärderat hur de svenska pensionsbolagen arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital. Syftet med undersökningen är att hjälpa sparare till ett välinformerat och hållbart val. Med tio års undersökningar i bagaget går det att konstatera att…

Läs mer

Balansgången fortsätter

• Inflationen håller i sig med räntehöjningar som följd• Energikrisen präglar framför allt Europa och driver på den svenska inflationen• Vinstestimaten…