Pensionsbolagen som investerar mest hållbart

SPP fortsätter att toppa listan som Sveriges mest hållbara pensionsbolag. Det visar Max Matthiessens årliga analys av hur Sveriges största pensionsbolag tar hänsyn till ansvarsfulla och hållbara investeringar.För den enskilde spararen är insynen hur tjänstepensionen placeras många gånger begränsad ur ett hållbarhetsperspektiv. För att hjälpa sparare till ett välinformerat och hållbart val utvärderar Max Matthiessen…

Läs mer