Utblick 2021 – Hoppets år!

Decembermörkret ligger kompakt över landet, medan marknadens aktörer försöker bortse från det kortsiktigt negativa och istället fokusera på den positiva utblicken med ett kommande vaccin. Återhämtningen förväntas fortskrida men vidare stöd av expansiv penning- och finanspolitik kommer att vara nödvändig, vilket kommer agera medvind för riskfyllda tillgångar under hoppets år 2021. I skrivande stund balanserar marknaderna…

Läs mer