Kvinnor misstror pensionssystemet

GÄSTKRÖNIKA. Kvinnor misstror i hög utsträckning pensionssystemet. Men ofta handlar det om missuppfattningar och prioriteringar. Därför behövs mer information och kunskap. Men fler kvinnor måste också…