Fondab inför passandebedömning för komplexa produkter

Per 2018-09-13 kommer det att införas en passandebedömning för er som vill köpa fonder som Fondab har bedömt som komplexa produkter utifrån MIFIID 2-regelverket. Detta innebär att ni som vill köpa komplexa fonder för första gången behöver besvara ett formulär utifrån erfarenhet, kunskapsnivå och risk. Beroende på utfallet av formuläret så kommer du att få eller bli nekad att köpa fonden.

Om du blir nekad så har du möjlighet att svara på frågorna igen. Under Min Sida – Passandebedömning kommer du att kunna kontrollera och/eller ändra dina svar.

Nedan finner ni listan på fonder som Fondab har bedömt som komplexa.

Lista – Komplexa produkter

Publicerad under Okategoriserade