Sammanslagning Nordea 1 Emerging Markets Focus Fund

Nordea 1 har beslutat att fonden Nordea 1 – Emerging Markets Focus Fund (LU0772938923, LU0772938410) ska sammanslås med Nordea 1 – Emerging Star Equity Fund (LU0602539602, LU0602539867). Förändringen träder i kraft 2020-06-04.

Innehav och månadssparande i den överlåtande fonden kommer att överföras direkt till den övertagande fonden vid sammanslagning om du som kund inte aktivt väljer att göra något annat.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk.

Kundbrev Nordea 1 – Emerging Market Focus Equity Fund

Publicerad under Okategoriserade