Likvidiering Madrague Equity Long/short D SEK

Madrague Capital Partners AB har beslutat att likvidera fonden Madrague Equity Long/Short D SEK (LU1547491792) per 2020-06-12.

Du som har innehav kan byta eller sälja av det innan 2020-06-09 kl 12. Om inga åtgärder vidtas, kommer dina andelar att vara låsta fram till likvideringsprocessen är klar.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk.

Kundbrev Madrague Equity Long:short D SEK

Publicerad under Okategoriserade