Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt
  • G20: Minskad stöd för klimatavtal och frihandeln
  • USA: Durable goods order (fre)
  • Eurozonen: Flash-PMI (fre)
  • Ryssland: Räntebesked (fre)

New York-börsen avslutade den föregående veckan med svagt röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones backade 0,10 procent medan det bredare indexet S&P500 sjönk 0,13 procent under fredagen. Under veckan som helhet steg dock S&P500 0,22 procent, varav det största lyftet kom under onsdagen efter att Federal Reserve höjde styrräntan men lämnade prognoserna oförändrade.

Nu på morgonen är Tokyobörsen ned drygt 0,35 procent medan de kinesiska aktiemarknaderna pekar uppåt. Nyhetsrapporteringen kring helgens G-20 möte dominerades av att kommunikén från mötet tog en svagare position för frihandeln och klimatavtalen, i linje med Trump-administrationens ”America first”-policy. Japans premiärminister Shinzo Abe sade dock under söndagen att ett frihandelsavtal med EU närmar sig, efter att USA avbröt TPP-förhandlingarna tidigare under året. I skrivande stund pekar de de europeiska aktieterminerna nedåt. Idag möts Eurozonens finansministrar för eurogruppmöte och i Frankrike hålls den första presidentkandidatdebatten, inför det uppmärksammande valet i April. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,10% -0,13% -0,35% 0,40% 0,57%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,17% -0,12% 0,12% -0,06%

Uppgifter per klockan 08:19

I veckan är det relativt tomt i den ekonomiska kalendern, efter en händelserik föregående vecka som toppades med räntebesked från Federal Reserve. Den amerikanska centralbanken höjde styrräntan från 0,50-0,75 till 0,75-1,00 procent. Federal Reserve lämnade dock prognoserna mer eller mindre oförändrade. Medianprognosen för den så kallade ”dot ploten”, som visar de enskilda medlemmarnas förväntningar för styrräntan, var oförändrad på 1,4 procent för 2017 och 2,1 procent för 2018. Prognosen för 2019 höjdes marginellt från 2,9 till 3,0 procent. Marknadens prissättning pekar mot att Federal Reserve avvaktar vid nästa möte i maj medan en höjning i juni ser mer troligt ut. I veckan väntar en rad tal från centralbankens ledamöter, vilket kan vara intressant att följa givet det senaste räntebeskedet och utsikterna framöver.

På fredag släpps flash-PMI för Eurozonen. Föregående månad steg PMI för tillverkningssektorn från 55,2 till 55,4 medan kompositindikatorn för både tillverknings- och tjänsteindustrin steg från 54,4 till 56,0. Nivåer över/under 50 indikerar att aktiviteten i ekonomin ökar/minskar. På fredag väntar även räntebesked från Ryssland. Medelprognosen pekar mot att den ryska centralbanken lämnar styrräntan oförändrad på 10 procent. Från USA släpps durable goods order på fredag. Föregående månad ökade indikatorn 1,8 procent, drivet av ökad efterfrågan inom flygindustrin.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.