Långt liv eller roligt liv – går hälsotrenden för långt?

Enligt Apotekets hälsoundersökning lever vi människor ett sundare liv men mår allt sämre. Vad beror detta på, vems är ansvaret och vad är egentligen hälsa? Detta ville Max Matthiessen reda ut under Almedalsveckan i somras där man hade bjudit in en mängd sakkunniga panelexperter. Under ett fullsatt frukostseminarium debatterades arbetsgivaransvar, försäkringsbolagens insyn, hälsoappar och mycket mer. Sveriges Television var på plats för att följa debatten och du kan se hela diskussionen på SVT Play

Men vad är det då som skapar den ökade ohälsan? Stress anses vara en av de vanligaste orsakerna till dagens ohälsa. David Eberhard, överläkare i psykiatri, menar dock att vi inte har ett stressigare liv idag än tidigare. Vi arbetar inte mer utan stressen ligger hos individen själv. Nyckeln till hälsa och välmående enligt experterna är att hitta den gyllene balansen.

– När vi äter en varierad kost, rör på oss i vardagen och sover bra – utan att för den skull gå till överdrift med våra hälsoambitioner – kan vi leva ett liv med god hälsa utan att det blir tråkigt, säger Eva Fernvall, chef för samhällsrelationer på Apoteket.

Att hälsofrågor står högt upp på många arbetsgivares agendor är något som Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen, kan intyga: – Vi i försäkringsbranschen har varit duktiga på att ta fram och upphandla försäkringar som hjälper individer när de har drabbats av ohälsa genom till exempel sjukvårdsförsäkringar. Nu efterfrågar företagen i mycket större utsträckning mer hjälp i förebyggande syfte, det vill säga redan innan deras medarbetare blir sjuka. Det kan vara att man går igenom en jobbig skilsmässa och behöver prata med en terapeut eller vill ha hjälp med att hantera stress. Denna typ av förebyggande hälsoförsäkringar hjälper arbetsgivarna att i större utsträckning ha kvar sina medarbetare i tjänst och vi på Max Matthiessen arbetar intensivt med att skapa mer förebyggande hjälp för våra kundföretag, säger hon.

I informationssamhället vi lever i lagras allt mer persondata. Finns det en risk att den ökade informationsmängden försvårar för enskilda individer att teckna en försäkring? Detta är ett faktum redan idag menar experterna, trots att vi idag kan leva ett helt normalt liv både med kroniska sjukdomar och allt högre upp i åldrarna. Linnéa Ecorcheville, vd på Movestic Livförsäkring, anser att det finns fler vinnare än förlorare med den ökade informationen och att det istället öppnar upp möjligheter till att få fler försäkrade. Eva Pantzar Waage förklarar vidare att vi går från att historiskt ha mer individuella lösningar till att numera ha större försäkringskollektiv men att trenden är på tillbakagående igen. – Tidigare så klumpade vi ihop alla stora företag och gjorde en upphandling där företagen fick samma pris på sjukförsäkringar. Nu bryts kollektiven upp och priset för bland annat sjukförsäkringar och privatvård sätts utifrån hur medarbetarna på ett enskilt företag mår. De företag som arbetar aktivt med hälsofrågor får lägre premier medan de företag som har fler långtidssjukskrivna och där medarbetarna mår sämre får högre premier. Utvecklingen bidrar till att företag och individer blir mer hälsomedvetna, avslutar hon.