Hållbarhet med ny mening

Den som söker efter sätt att investera hållbart vet att det inte alltid är enkelt att avgöra vad som är ansvarsfullt och vad som inte är det. Oftast anger förvaltare ett antal bolag eller branscher som man väljer att exkludera i sin portfölj. Men det finns inga svartvita svar, utan i grund och botten handlar det främst om bolagsstyrning, det vill säga det som på engelska beskrivs som ”governance”.

Drivs bolaget av sunda värderingar? Arbetar ledningen för sitt eget bästa eller för företagets och andra intressenters bästa? Hur mår medarbetarna? Arbetar man aktivt för att göra produktionen mer miljövänlig eller minska sockret i sina produkter? Det är där den stora skillnaden ligger – och där är ledningen som det högsta verkställande organet ytterst ansvarig.

Men var drar man som investerare gränsen? Är det okej att investera i ett bolag som exempelvis framställer vapen? Vid en första anblick ter sig svaret ganska enkelt: självklart inte. Men inte heller det är så lätt som man först kan tycka. Har man som ett väldigt litet land inte tillgång till ett eget försvar, ska man då inte ha möjlighet att försvara sig?

I fonden som jag och mitt team förvaltar sedan ett drygt år tillbaka, Navigera Global Change, är gränsen väldigt hårt dragen och vi investerar inte i den typen av bolag. Men det finns en viktig skillnad: vi arbetar inte enbart exkluderande utan framför allt inkluderande, där bolagen väljs in för att de är hållbara. Varje innehav kan berätta en hållbar historia som ska göra världen lite bättre, antingen i produktionen eller som slutprodukt.

”Bill Gates gjorde det han älskade men hittade något han älskade ännu mer i filantropin.”

För att hitta en förklaring till det ökade intresset för hållbarhet och filantropi kan man utgå från Maslows behovstrappa, som är en av de mest kända förklaringsmodellerna inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov. När de grundläggande behoven är tillfredsställda och intresset för egen vinning inte längre dominerar försöker man hitta ett högre syfte. Och här är Bill Gates ett exempel. Han gjorde det han älskade men hittade något han älskade ännu mer i filantropin. Även inom forskningen har man tagit fasta på den nya utvecklingen. Michael Porter och Mark Kramer från Harvard Business School har visat hur företag kan skapa affärsnytta och social nytta samtidigt genom sitt begrepp Shared Value.

Jag är helt övertygad om att intresset för hållbarhetsfrågor kommer att fortsätta att växa. Den innovativa teknologin gör att allt blir mer lönsamt och mindre resurskrävande. Vem skulle vilja återgå till de gamla glödlamporna när vi nu har LED-belysning som tänds och släcks automatiskt? Vi blir alla vinnare på den nya teknologin.


PIA HAGEN

Pia Hagen är Chief Investment Officer på Navigera och var tidigare anställd på Bear Stearns, SalomonSmith-Barney och Skandia Fonder.