Mixad överlämning från USA och Asien

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • Eurozonen: BNPQ1, kl. 11:00

New York-börsen avslutade gårdagens handelssession något över nollstrecket. Storbolagsindexet Dow Jones steg för den åttonde dagen i rad och ökade 0,3 procent. Det bredare indexet S&P500 utvecklades något försiktigare. Inför handelsförhandlingarna med Kina sände Trump ut en trevare på twitter kring mobilföretaget ZTE – vilket marknaden tolkade positivt.

Senare på förmiddagen släpps BNP-siffror för Eurozonen. Det tidigare flash-estimatet pekade mot att ekonomin växte 2,5 procent under det första kvartalet. Natten mot onsdag publiceras även japanska BNP-siffror.

Imorgon väntar HOX-index för april. I mars indikerade indexet stillastående bostadspriser och sedan januari har priserna rört sig relativt lite. Priserna har däremot inte noterat samma återhämtningar som vid tidigare nedgångar under höstarna 2007, 2008 och 2011. På ett års sikt har bostadsrätts- och villapriserna fallit 8,6 respektive 1,8 procent. På onsdag släpps även den slutgiltiga beräkningen av inflationen i Eurozonen.

Nu på morgonen pekar Tokyo- och Hong Kong-börsen nedåt medan Shanghai ligger strax över nollan. I skrivande stund indikerar de europeiska aktieterminerna en öppning under nollan. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,3% 0,1% -0,2% -0,1% -1,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,3% -0,5% -0,3% -0,3%

Uppgifter per klockan 08:37

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.