Bostadspriserna steg i april

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan

Wall Street vände uppåt under onsdagen efter att stigande marknadsräntor sänkte börsen under tisdagen. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,3 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,4 procent. Varuhuskedjan Macys aktie steg över 10 procent och lyfte detaljhandeln, efter en stark kvartalsrapport. Marknadsräntorna fortsätter dock att ticka uppåt. Under gårdagen klättrade den amerikanska tioåringen över 3,1 procent – för den första gången sedan mitten av 2011.

Igår släpptes HOX-index som visade att bostadspriserna steg 0,9 procent i april. Bostadsrätterna klättrade 1,3 procent medan villapriserna ökade 0,7 procent. På tolv månaders sikt har dock huvudindexet backat 4,2 procent med störst prisfall för lägenheter. Flera banker och andra aktörer räknar med en stabilisering av priserna. I media fortsätter dock rapporter att komma in om inställda och svårsålda nybyggen.

Nu på morgonen pekar Tokyobörsen uppåt medan det är röda siffror i Kina. Under gårdagen sade Donald Trump att USA kommer att fortsätta kräva att Nordkorea rustar ned sina kärnvapen. Tidigare i veckan sade företrädare för den nordkoreanska regimen att de måste ompröva det kommande toppmötet om Washington insisterar på att landet ger upp sitt kärnvapenprogram. Idag fortsätter även handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna kring nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,25% 0,41% 0,53% -0,55% -0,33%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,11% 0,01% -0,04% 0,19%

Uppgifter per klockan 08:27

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.