Är världsekonomin på väg mot stupet?

ALMEDALEN. Brexit, svag kronkurs och världsekonomin var några av de ämnen som avhandlades när Max Matthiessen arrangerade sin första paneldiskussion under Almedalsveckan. Negativa tongångar blandades med vissa ljusglimtar under den timmes långa debatten.

Det var en namnkunnig panel med Anders Borg i spetsen som inledde Max Matthiessens Almedalennärvaro på måndagsmorgonen inför drygt 150 gäster. Den forne finansministern konstaterade i sitt inledningsanförande att världsekonomin inte är på väg mot en kollaps men att prognosen ser dyster ut, framförallt i Kina och i Europa.

– Kina har dragit på sig enorma skulder och behöver lägga om både penning- och finanspolitik, något som försenas av handelskriget, menar Borg och lyfter också fram landets minskade konsumtionstakt som ett stort problem.

– Även Europa påverkas av den vikande konsumtionen i Kina där bilindustrin i Tyskland är ett tydligt exempel, fortsätter han.

Borg pekar också på Brexit och ett antal strukturella problem som ytterligare orosmoln för regionen.

När det gäller Storbritanniens utträde ur EU verkar panelen enig om att det är en hård Brexit vi går emot den 31 oktober och att det finns en hel del praktiska detaljer som måste falla på plats.

– Allt talar för en hård Brexit och det är svårt att se att det ska lösa sig, säger Skandias vd och koncernchef Frans Lindelöw. Det har blivit något av en teoretisk diskussion men en miljon praktiska saker återstår.

Trots de kortsiktiga utmaningarna finns mycket positivt som talar för Storbritannien. Det brittiska konungariket står ensamt för 40 procent av de AI-investeringarna som görs i Europa, landet har en stark finanssektor, de främsta universiteten, ett bra företagsklimat och en god invandringspolitik, menar Borg.

Både han och Nordeas chefsekonom Annika Winsth lyfte annars fram USA som det land som just nu ser ljusast ut utifrån ett antal ledande indikatorer.

– USA går fortsatt starkt med en ökad produktivitet och en stigande sysselsättning. Dessutom satsar man stort på en omställning till ny teknologi som 5G och AI, säger Borg. Det finns också en helt annan investeringsvilja hos de amerikanska bolagen.

För den svenska ekonomin finns en rad utmaningar med såväl en inbromsning i tillverkningsindustrin som i byggindustrin. Dessutom en kronkurs på historiskt låga nivåer.

– En svag krona är bra för exporterande bolag men företagen har inte mäktat med att ta marknadsandelar utan har slagit i ett kapacitetstak, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

– Vi lever idag i en komplex ekonomi, tillägger Andreas Hatzigeorgiou, vd vid Stockholms Handelskammare och fortsätter: Hela värdekedjan är sammankopplad och för att exportera måste man också importera. En Volvo innehåller delar från hela världen och japanska Honda är mer amerikansk än amerikanska Ford.

Ett annat hot som diskuteras är risken för att våra svenska bolag reas ut på grund av den låga kronkursen.

– Marknaden djupt oroad över vad som händer med kronan och risken för uppköp av bolag som Ericsson kan få förödande konsekvenser, säger Annika Winsth.

Hur ska man då tänka som investerare i dag?

– I den lågräntemiljö vi har befunnit oss i under en lång period, har man som investerare behövt ta en högre risk för att kunna skapa avkastning, säger Max Matthiessens investeringschef Jon Arnell. I dagens klimat med en ökad volatilitet kan det vara läge att se över risken i sina portföljer och sänka sina avkastningskrav.

Anders Borg poängterar vidare att vi måste fortsätta investera men att vi bör vara mer selektiva i våra placeringar och hitta sektorer med stark underliggande tillväxt. Tech är ett sådant exempel, menar han.

Du kan följa Max Matthiessens närvaro i Almedalen på vårt newsroom och i våra sociala kanaler. Läs mer om programmet på www.maxm.se/almedalen