Ny tjänst automatiserar transaktioner i modellportföljerna

Max Matthiessens modellportföljer vägleder sparare som vill ha hjälp med sina placeringar. Nu lanseras en rebalanseringstjänst som automatiserar transaktioner i portföljen.

Om du tillhör dem som tycker att det är svårt att veta hur du ska placera dina pengar kan Max Matthiessens portföljförslag, eller så kallade modellportföljer, vara en bra utgångspunkt. De är framtagna av professionella förvaltare och analytiker och ger exempel på hur du kan kombinera en egen sparportfölj. Portföljerna finns tillgängliga i flera olika risknivåer och uppdateras kontinuerligt utifrån Max Matthiessens syn på det rådande marknadsläget.

Nu införs ytterligare en ny tjänst för de kunder som har sitt sparande på Maxfonder. Tjänsten innebär att du kan ta del av de förändringar som sker i modellportföljerna utan att själv behöva genomföra några transaktioner.

– Vid förändringar i en modellportfölj har kunderna tidigare varit tvungna att avyttra hela sitt innehav, invänta all likvid och sedan köpa modellportföljens nya fördelning. Med rebalanseringstjänsten behöver kunden endast välja vilken portfölj den vill rebalansera sitt befintliga innehav till och sedan sköts all försäljning och köp per automatik, säger Henrik Nilsson, vd på Max Matthiessen Värdepapper, och tillägger:

– Med rebalanseringstjänsten avyttras inte heller kundens hela innehav, utan endast så mycket som behövs för att kundens framtida innehav ska motsvara den senast uppdaterade modellportföljen. Om den nya fördelningen inte kräver det, kommer alltså kunden inte ligga utanför marknaden i onödan, säger han.

Rebalanseringstjänsten är för närvarande tillgänglig för de kunder som har sparande inom ISK eller kapitalförsäkring på maxfonder.se.