Morgonrapport – Marknaderna i USA handlades ner efter måndagens rally.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -0,8 %
    • Europeiska terminer handlas positivt under morgonen
    • ISM Non-Manufacturing PMI USA (16:00)

USA: Efter måndagens rally bjöd de amerikanska börserna på fallande kurser under tisdagen. Dow Jones stängde -0,5 %, S&P tappade med -0,8 % och Nasdaq föll -1,7 %. Räntan på den amerikanska tio-åringen har stabiliserat sig något kring 1.41 % under inledningen av veckan.

Asien: De asiatiska marknaderna handlas upp under morgonen. Tokyo-börsen stiger med +0,5 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas upp +1,9 % och Hongkong-börsen klättrar +2,4 %.

Terminer: OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,4 % vilket indikerar en positiv öppning för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas upp över +0,5 % under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också upp under morgonen.

Makro/Nyheter:  Gårdagens snabbestimat visade att inflationen i euroområdet var oförändrad på 0,9 % på årsbasis medan kärninflationen föll från 1,4 % till 1,1 %. Restriktioner och förändrade säsongsmönster väntas innebära att inflationen fortsätter att vara volatil och svårprognostiserad. Gårdagens inflationsutfall var dock i linje med förväntningarna.

Fokus för dagen blir PMI för tjänstesektorn där siffror från USA, Sverige och euroområdet släpps.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

 

Uppgifter per klockan 08:28.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,5% -0,8% +0,5% +1,9% +2,4%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,6% +0,7% +0,6% +0,4%

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.