Goldman Sachs Asset Management: ”En förlängning av Max Matthiessens team”

Max Matthiessen har inlett ett exklusivt samarbete i Norden med världens ledande globala kapitalförvaltare, Goldman Sachs Asset Management. Det innebär att ett helt nytt förvaltningserbjudande blir tillgängligt för svenska sparare. Max Matthiessens vd och koncernchef, Jacob Schlawitz, träffade Fadi Abuali, CEO på Goldman Sachs Asset Management, i ett virtuellt möte för att prata om samarbetet, pandemins konsekvenser och framtidens investeringstrender.

Det är mitten av mars och vintern har åter gjort sig kännbar i landet. Ett år har passerat sedan covid-19 lamslog stora delar av världen. Fortfarande råder nedstängning i den brittiska huvudstaden, där Fadi Abuali vanligtvis är baserad. Nu befinner han sig på Goldman Sachs Dubai-kontor, en viktig del av EMEA-regionen, som han också basar över.

Fadi Abuali, CEO på Goldman Sachs Asset Management

Men låt oss först backa bandet. Fadi Abuali växte upp med sin familj i Kuwait. Som flitig student var målet att komma in på något av USA:s främsta universitet. Att det blev det prestigefyllda Ivy League-universitetet i Pennsylvania, Wharton School, är föga förvånande. Därefter inledde han sin karriär som företagsanalytiker på en investmentbank i New York. När hans dåvarande arbetsgivare, Smith Barney, skulle öppna ett kontor i Hongkong 1994, visade det sig att det bara fanns tre medarbetare med utländska pass. Fadi var en av dem. När han fick frågan om att åka tackade han direkt ja till erbjudandet. Två veckor senare var han på plats. Därefter följde en internationell karriär på bland annat Donaldson, Lufkin & Jenrette och sedermera Goldman Sachs & Co.

Fadi blev introducerad till Goldman Sachs av en tidigare studiekamrat från Wharton. Snabbt fascinerades han av den kompetens som fanns på företaget. I dag lyfter han, utöver medarbetarnas skicklighet, fram flera förklaringar till bolagets framgång.

– Inom Goldman Sachs finns ett givet kundfokus. För att vara framgångsrik gäller det att konsekvent och kraftfullt kunna leverera ett mervärde till kunderna. Dessutom satsar vi oerhört mycket på teknologi och innovation, vilket innebär att vi är mer agila än många av våra konkurrenter.

Vi är mycket glada över vårt samarbete och ser ett stort mervärde för våra kunder. Vad anser du att Goldman Sachs Asset Management kan bidra med?
– Framför allt handlar det om vår globala storlek och expertis. Era kunder får tillgång till världsledande marknadsanalyser och de främsta investeringslösningarna. Vi har över 1 000 dedikerade investeringsexperter inom en rad olika områden som blir en förlängning av Max Matthiessens egna team. Våra experter arbetar med djupgående analyser, selektering, riskhantering och portföljkonstruktion. Målet är att hitta de bästa investeringsidéerna globalt – oavsett tillgångsslag. Dessutom kan vi erbjuda den senaste teknologin och rätt verktyg för era kunder.

Intervjun skedde via Teams

Har ni fler liknande partnerskap och finns det en trend att fler går samma väg?
– Vi har några samarbeten utanför Europa och har nyligen inlett ett i Kontinentaleuropa. Samarbetet med Max Matthiessen i Norden är därför helt unikt. Vi är väldigt stolta över att kunna arbeta tillsammans och tror att många regionala aktörer kommer att söka sig till stora globala kapitalförvaltare med omfattande resurser och skalfördelar.

Vad är anledningen till det?
– Dels ser vi en prispress på marknaden och tack vare vår storlek kan vi hjälpa organisationer leverera värde till sina kunder. Dels kommer frågor kopplade till miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) att fortsätta dominera, och där ligger vi i framkant. Dessutom tror vi att investerare behöver hitta alternativa investeringsmöjligheter för att skapa avkastning i den lågräntemiljö vi befinner oss i. Det kan handla om regioner som tillväxtmarknader men även alternativa tillgångsslag som private equity och infrastruktur. Goldman Sachs är en av de största aktörerna inom dessa områden.

Vilka trender anser du att investerare bör hålla koll på framöver?
– Jag skulle säga att det finns fyra stora trender: ett förändrat konsumtionsmönster drivet av millenniegenerationen, digitalisering, hållbarhet och teknologi kopplat till hälso- och sjukvård.
– Millenniegenerationen utgör i dag 2,3 miljarder av världens befolkning och deras konsumtionsmönster kommer att vara viktigt att följa. Därför analyserar vi trender som internetanvändande, sociala medier och e-handel, som skjutit i höjden under pandemin. Det kommer att finnas intressanta utmanare inom dessa områden som vi bevakar noggrant.
– Inom hållbarhetsområdet ser vi att många företag ligger långt ifrån de mål som är satta för att minska de fossila utsläppen. Där börjar vi nu identifiera ett antal uppstickare kopplat till förnybar energi.

Det har onekligen varit ett turbulent år präglat av pandemin. Hur har ni hanterat detta?
– Ja, det har varit ett extraordinärt år på många sätt. Tack vare den enorma satsning vi har gjort på teknologi kunde vi över ett dygn flytta hem alla våra medarbetare utan att tappa fart, och samtidigt fortsätta leverera avkastning till våra kunder. Jag tror att distansarbete kommer att finnas kvar men vi kommer inte att klara oss helt utan det personliga mötet.

Hur ska man som sparare hantera turbulensen på marknaden?
– Diversifiering mellan tillgångsslag och marknader är nyckeln och du behöver vara bekväm med din strategiska allokering. Taktisk allokering spelar en viss roll men har mindre påverkan på avkastningen på sikt. Därför bör du utveckla en långsiktig strategi som du kan hålla fast vid över tid och inte göra alltför stora avvikelser när det skakar på marknaden.

Jacob Schlawitz, vd och koncernchef Max Matthiessen

Vi ser en växande trend mot indexfonder. Vad är din syn på det?
– Om du har en indexexponering är det per definition omöjligt att överträffa marknadens avkastning. Dessutom missar du de utmanare som är på väg upp. I dag talas det om FAANG-bolagen (red: Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google), men vilket blir nästa stora bolag? Det kommer ett index aldrig att fånga upp och det är under bolagens tillväxtfas som de verkligen skapar avkastning.
– Du kan antingen välja att köpa en marknadsexponering billigt utan att kunna överträffa marknaden, eller så väljer du ett kostnadseffektivt alternativ där du har möjlighet att slå marknaden, säger Fadi Abuali och avslutar med ett leende.


OM FADI ABUALI

Titel: CEO Goldman Sachs Asset Management International, Co-CEO Goldman Sachs Middle East
Började på GSAM: 1997
Baserad: I London.
Utbildning: Wharton School, University of Pennsylvania
Familj: Hustru, sju syskonbarn
Fritid: Paddelsurfning, vattenskidor, läsning och det internationella köket


GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

  • En av världens största kapitalförvaltare.
  • Grundades 1988.
  • Förvaltar drygt 1 800 miljarder dollar inom olika tillgångsslag – räntor och företagsobligationer, penningmarknadsinstrument, aktier, råvaror, hedgefonder, private equity och fastigheter.
  • Globalt nätverk med över 2 000 medarbetare runt om i världen.

TEXT: Petra Broman
FOTO: Kristin Nyström, Kajsa Göransson