Max Matthiessen inleder exklusivt samarbete med Goldman Sachs

Max Matthiessen inleder ett exklusivt partnersamarbete i Norden med en av världens ledande globala kapitalförvaltare, Goldman Sachs Asset Management. Samarbetet innebär att Max Matthiessens kunder får tillgång till en rad nya globala förvaltningstjänster.

Max Matthiessen tar nu nästa steg i att modernisera sitt sparerbjudande och inleder ett exklusivt samarbete med Goldman Sachs Asset Management. Den globala kapitalförvaltaren är en del av den multinationella investmentbanken The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS). Goldman Sachs Asset Management har över 1 400 dedikerade investeringsexperter världen över och förvaltar samt rådger om USD 1 900 miljarder inom både traditionella och alternativa tillgångsslag.

– Vi är oerhört stolta över att inleda ett exklusivt partnerskap med Goldman Sachs Asset Management som är en erkänd ledare inom området. Det ger en fin kvalitetsstämpel i vårt utbud och betyder att vi kan erbjuda vad vi anser är de absolut främsta investeringslösningarna till våra kunder. Dessutom får vi tillgång till världsledande marknadsanalyser och resurser, säger Sebastian Siegl, chef för kapital- och förmögenhetsförvaltning vid Max Matthiessen.

– Vi väljer våra samarbetspartners med stor omsorg. Med Max Matthiessens starka kundrelationer är de en given partner för oss att samarbeta med på den nordiska marknaden. Tillsammans ser vi fram emot att kunna skapa ytterligare mervärde för Max Matthiessens kunder, säger Daniel Lundin, Executive Director Nordic Region vid Goldman Sachs Asset Management.

De nya strategierna kommer att finnas tillgängliga både i företagets ordinarie sparlösningar och inom förmögenhetsförvaltningen i form av diskretionära mandat. Produkterna kommer att lanseras successivt under våren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Siegl, Chef Kapital- och Förmögenhetsförvaltning, Max Matthiessen
Tel: 08-613 05 30
E-post: sebastian.siegl@maxm.se

Petra Broman, Kommunikationschef Max Matthiessen
Tel: 08-613 04 36
E-post: petra.broman@maxm.se

Om Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management är den primära investeringsenheten inom The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS). Bolaget tillhandahåller förvaltnings- och rådgivningstjänster för några av världens ledande institutioner, finansiella rådgivare och privatpersoner. De investerar i både publika och privata marknader via en investeringsplattform i världsklass med över 1900 miljarder USD under förvaltning och rådgivning. Goldman Sachs grundades 1869 och är en ledande global finansiell institution som levererar finansiella tjänster inom investment banking, värdepapper, kapitalförvaltning och banktjänster för konsumenter till en stor och diversifierad kundbas. Besök www.gsam.com för mer information.

Om Max Matthiessen
Max Matthiessen grundades 1889 och är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av pensions- och försäkringslösningar till arbetsgivare, företagare och privatpersoner. Bolaget har även verksamhet inom sparande, investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Max Matthiessen har cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2019 var bruttoomsättningen cirka 1 552 MSEK. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.