Morgonrapport – Blandad stängning på Wall Street, Europeiska inflationssiffror avslutar veckan.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -0,2 %
    • Nasdaq +0,1 %
    • Terminen för Stockholmsbörsen indikerar en positiv öppning
    • Inflation Euroområdet (11:00)

USA: De amerikanska börserna handlade huvudsakligen i negativ terräng under torsdagen och stängde mestadels på rött trots viss återhämtning mot slutet. Nasdaq lyckades hålla i och stänga positivt. Dow Jones tappade -0,2 %, S&P 500 handlades ner -0,2 % och Nasdaq stängde +0,1 %. Amerikanska detaljhandelssiffror för augusti kom in oväntat starkt och var upp +0,7 % jämfört med juli mot en väntad nedgång på -0,7 %.

Asien: De asiatiska börserna handlas positivt under morgonen. I Kina växer protesterna mot den krisande fastighetsjätten Evergrande som har skulder på över $ 300 mdr. Risken är att problemen smittar av sig på resten av fastighetssektorn och spreadarna på kinesiska skräpobligationer har stigit brant. De flesta verkar ändå luta åt att den kinesiska regeringen har tillräckliga muskler och incitament för att sätta stopp för en okontrollerad utveckling. Tokyo-börsen stiger med +0,6 % i skrivande stund, Shanghai-börsen handlas upp med +0,2 % och Hongkong-börsen klättrar med +0,5 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp +0,6 % under morgonen, vilket indikerar en positiv inledning på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas positivt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas smått negativt under morgonen.

Makro/Nyheter: Dagens höjdpunkt är inflationssiffror för euroområdet. CPI för euroområdet förväntas stiga till 1,6 % från 0,7 % på årsbasis. På månadsbasis lär ökningen vara 0,3 %, densamma som föregående månad. Kärninflationen (Core-CPI) förväntas öka till 3,0 % för augusti vilket är en ökning från 2,2 % från samma period det föregående året.

Glad Fredag!

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:24.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,2 % -0,2 % +0,6 % +0,2 % +0,5 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,7 % +0,5 % +0,5 % +0,6 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.