Morgonrapport – Breda uppgångar på Wall Street under tisdagen, Brittisk inflation sjönk under september.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 +0,7 %
    • Nasdaq +0,7 %
    • Europeiska terminer handlas negativt under morgonen
    • Inflationssiffror, UK (08:00)
    • Inflationssiffror, EU (11:00)

USA: De amerikanska börserna handlades upp under tisdagens handel och stängde positivt. Starka kvartalsrapporter från de amerikanska storbolagen har fortsatt stärkt börshumöret. Dow Jones stängde +0,6 %, S&P 500 handlades upp 0,7 % och Nasdaq steg med +0,7 %. Oljepriset (Brent) tappade något under gårdagens handel.

Enligt Factset har 82 % av bolagen inom S&P 500 (som rapporterat innan tisdagens börsöppning) överträffat marknadens förväntningar.

Asien: De asiatiska börserna handlas blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas i nuvarande stund upp +0,1 %, Hong Kong-börsen klättrar med +1,3 % och Shanghai-börsen handlas ner -0,1 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,2 %, vilket indikerar en smått negativ inledning på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också ner under morgonen.

Makro/Nyheter:  Brittisk inflation sjönk under september. CPI steg med 3,1 % i september, ned från 3,2 % i augusti. Konsensus hade i snitt räknat med en oförändrad inflationsnivå i september. Mycket talar för att den brittiska inflationen tar fart ordentligt under de närmaste 6 – 9 månaderna. Stigande energipriser, höjda indirekta skatter tillsammans med transport- och produktionsstörningar både internationellt och inrikes gör att inflationen under våren beräknas stiga över 5,5 % på årsbasis.

 

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:28.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,6 % +0,7 % +0,1 %  -0,1 % +1,3 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,4 % -0,2 % -0,3 % -0,2 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.