Morgonrapport – Stora rörelser i Asien under morgonen, Terminen för OMXS30 handlas ner -2.4 %.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • EuroStoxx 50 +0,4 %
    • Stora fall på de asiatiska börserna under morgonen
    • Europeiska terminer handlas kraftigt negativt under morgonen
    • Thanksgiving Day – Tidig stängning i USA

USA: Stängt under gårdagen p.g.a. Thanksgiving.

Asien: De asiatiska börserna handlas kraftigt ner under morgonen. I Asien ökar nu oron över en nya variant av coronavirus som upptäckts i Sydafrika och som beskrivs som mycket annorlunda jämfört med tidigare mutationer. Igår ledde det till att Storbritannien införde inreseförbud från sex afrikanska länder och i Hongkong har två fall av den nya varianten upptäckts. Tokyo-börsen handlas nuvarande ner hela -2,5 %, Shanghai-börsen handlas ner -0,6 % och Hong Kong-börsen handlas ner -2,7 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas upp -2,4 %, vilket indikerar en negativ inledning på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas kraftigt negativt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också kraftigt ner under morgonen.

Makro/Nyheter: Riksbankens räntebesked bjöd inte på några stora överraskningar under gårdagem men marknaden tog ändå fasta på att en framtida höjning 2024 (!) nu finns med i prognosbanan. Marknadsrörelserna var inte stora men svenska räntor steg något efter beskedet men föll tillbaka under dagen i linje med lägre räntor internationellt. Även kronan stärktes efter räntebeskedet men har tappat under natten.

Ha en trevlig fredag!

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:21.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
– % – % -2,5 %  -0,6 % -2,6 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-28 % -2,4 % -2,4 % -2,4 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.