Morgonrapport – Wall Street inledde veckan med breda uppgångar, PMI-siffror i fokus.

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 +1,9 %
  • Nasdaq +1,6 %
  • Europeiska terminer handlas negativt under morgonen
  • Prel. PMI, Tyskland (09:90)
  • Prel. PMI, EU (10:00)
  • Prel. PMI, USA (15:45)

USA: De amerikanska börserna bjöd på tydliga uppgångar under måndagen, därmed åtminstone för tillfället lyckades marknaden väja undan björnmarknadsterritorium. Dow Jones stängde +2,0 %, S&P 500 klättrade +1,9 % och Nasdaq handlades upp +1,6 %. Banksektorn hade en stark dag och starkast gick det för storbanken JP Morgan Chase som lyfte 6,2 %. Den amerikanska 10-årsräntan handlas i stort sett oförändrat.

Asien: Det asiatiska börserna handlas negativt under morgonen. Tokyo-börsen handlas ner -1,0 %, Shanghai-börsen tappar med -1,5 % och Hong Kong-börsen faller med -1,8 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,6 %, vilket indikerar en negativ inledning på handeln för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas också negativt under morgonen.

Makro/Nyheter: Dagens agenda domineras av majs PMI-siffror för Europa och USA. Stigande kostnader för energi och andra råvaror och nya utmaningar för globala värdekedjor från kriget i Ukraina och Kinas Covid-nedstängningar väntas fortsätta att tynga sentimentet i framförallt industrin. Däremot kan tjänstesektorn få stöd av det fortsatta öppnandet efter pandemin. Liksom tidigare blir det förstås intressant att studera företagens bedömning av hur priser och leveranstider förändrats sedan föregående månad. Japans industri-PMI sjönk ytterligare i maj men ligger kvar på expansiva nivåer över 50, medan sentimentet i tjänstesektorn förbättrades.

Det ”är i princip klart” för 25-punktershöjningar i juli och september efter centralbankschefen Lagardes uppmärksammade blogginlägg under gårdagen. Det säger ECB-ledamoten Francois Villeroy de Galhau. Enligt källor till Bloomberg har dock Lagardes åtstramningsplan väckt irritation hos flera ledamöter som vill hålla dörren öppen för att höja räntan i snabbare takt.

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:34.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow JonesS&P500NIKKEI225ShanghaiHANG SENG
New YorkNew YorkTokyoShanghaiHong Kong
+2,0 %+1,9 %-1,0 % -1,5 %-1,8 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50FTSE100DAX30OMXS30
EurozonenLondonFrankfurtStockholm
-1,3 %-0,9 %-1,0 %-0,6 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.