Förändringar BGF Global Dynamic Equity A2 USD

Blackrock har beslutat genomföra förändringar i BGF Global Dynamic Equity A2 USD, LU0238689110. Detta innebär bland annat att man ger fonden ett nytt namn: BGF SIC-Sustainable Glb Dyn EQTY.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länkar.