Pictet gör förändringar av fondbestämmelser

Fondbolaget Pictet meddelar att de gör förändringar i fondbestämmelser i nedanstående fonder: LU0155303752LU0090689299LU0112497440LU0168450194LU0625738058LU0280435461LU0101692753LU0280437673LU0131726092LU0131725367LU0188501257LU0188501331LU0177113007LU0095053426LU0155301624LU0176901758LU2273157920LU0950511468LU0366534344LU0217138725LU0144510053LU0650148744LU0338482267LU0338483158LU0270904351LU0128494191LU0104885248 Vänligen ta del av ytterligare information i nedanstående…