Namnändring Climate Impact Fund

Fondbolaget Lundmark & Co Fondförvaltning bytte nyligen namn till Centaur Fondförvaltning AB. Centaur Fondförvaltning AB har beslutat genomföra förändringar i Climate Impact Fund, SE0001919143. Detta innebär bland annat att man ger fonden ett nytt namn: Centaur Climate Fund.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk: