Sammanslagning SEB Asia Ex Japan Fund med SEB Asienfond ex Japan

SEB har beslutat att Luxemburg-fonden SEB Asia Ex Japan Fund (ISIN LU2209646558) ska slås samma med Sverige-fonden SEB Asienfond ex Japan (ISIN SE0000984148). Detsamma gäller för SEB Fund 2 – SEB Asia ex. Japan Fund (ISIN LU0011900676 respektive LU0397043406) som ska slås samman med Sverige-fonden SEB Asienfond ex Japan (ISIN SE0021150141 respektive SE0021150174).

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk: