Sammanslagning JPM Brazil Equity A

JPMorgan har beslutat att slå samman fonden JPMorgan Brazil Equity A (ISIN LU0318934451) med fonden JPM Latin America Equity A (ISIN LU0210535034). Sammanslagningen planeras att genomföras 2024-03-22.

Vänligen ta del av kundbrev i nedanstående länk.

Om kund har månadssparande i ovanstående fond/fonder kommer innehavet och månadssparandet att flyttas över till den nya fonden.