Asiatiskt aktieindex på den högsta nivån sedan 2007

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • USA: Protokoll Federal Reserve, kl. 20:00

New York-börsen steg till nya rekordnivåer under tisdagen. Storbolagsindexet Dow Jones ökade 0,31 procent medan det bredare indexet S&P500 steg 0,23 procent. Wal-Mart meddelade att de kommer att köpa tillbaka aktier för 20 miljarder USD och reviderade även upp försäljningsprognosen, vilket gav stöd till marknaden inför rapportsäsongen som drar igång senare i veckan. Marknaden följer även ordkriget mellan Trump och en rad republikanska senatorer, vilket kan komma att sätta grus i maskineriet vad gäller den republikanska skatteplanen. Ikväll offentliggörs protokollet från Federal Reserves senaste möte, då styrräntan lämnades oförändrad medan centralbanken meddelade att de kommer inleda en nedtrappning av balansräkningen, som efter tidigare stödköp av obligationer uppgår till 4 500 miljarder USD.

Nu på morgonen är Tokyo- och Shanghaibörsen upp något medan Hong Kong ligger närmare nollstrecket. Efter de senaste veckornas globala börsrally har de bredare asiatiska aktieindexet MSCI Asia Pacific ex Japan Index stigit till den högsta nivån sedan 2007. I skrivande stund ligger även de europeiska aktieterminerna över nollstrecket. Den katalanska regionspresidenten Carles Puigdemont och andra separatister signerade igår ett dokument som förklarade regionen självständig. Puigdemont sade dock samtidigt att implementeringen kommer att skjutas fram ett antal veckor, för att öppna för samtal med Madrid-regeringen. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,31% 0,23% 0,28% 0,12% 0,07%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,15% 0,22% 0,17% 0,39%

Uppgifter per klockan 08:27

På hemmaplan väntar konsumentprisindex (KPI) för september på torsdag. I augusti överraskade inflationen återigen på uppsidan, även om inflationen föll något. Inflationstakten (KPI) sjönk från 2,2 till 2,1 procent medan den underliggande inflationen (KPIF) backade från 2,4 till 2,3 procent. Riksbankens senaste prognos pekar mot att KPIF åter stiger till 2,4 procent i september.

Veckan avslutas med amerikanskt KPI för september. I augusti var kärninflationen (KPI ex. mat och energi) oförändrad på 1,7 procent, där den har legat sedan maj.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.