Inflationssiffror i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna strax över nollan
  • Sverige: KPI kl. 9:30

New York-börsen klättrade till nya rekordnivåer under gårdagen. Storbolagsindexet Dow Jones och det bredare indexet S&P500 steg båda 0,18 procent. Igår kväll släpptes protokollet från Federal Reserves senaste möte, då styrräntan lämnades oförändrad medan centralbanken meddelade att de kommer inleda en nedtrappning av balansräkningen, som efter tidigare stödköp av obligationer uppgår till 4 500 miljarder USD. Enligt protokollet förväntar sig flera av centralbankens ledamöter ytterligare en räntehöjning innan årsskiftet. Marknadens prissättning indikerar sedan tidigare en räntehöjning i december. Wall Street följde även kvartalsrapporter från BlackRock Och Delta Air Lines, som utvecklades bättre än förväntat.

Nu på morgonen är Tokyobörsen upp något medan det är mixat på de kinesiska marknaderna. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna strax över nollstrecket. ECB-chefen Mario Draghi talar idag på en IMF-konferens och på hemmaplan är det fokus på inflationssiffrorna (mer info nedan). Den spanska regeringen gav igår de katalanska ledarna åtta dagar på sig att backa från självständighetskraven, annars hotar regeringen med att dra tillbaka regionens nuvarande självstyre. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,18% 0,18% 0,35% -0,29% 0,35%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,09% 0,08% 0,03% 0,08%

Uppgifter per klockan 08:28

Klockan 9:30 väntar svenskt konsumentprisindex (KPI) för september. I augusti överraskade inflationen återigen på uppsidan, även om inflationen föll något. Inflationstakten (KPI) sjönk från 2,2 till 2,1 procent medan den underliggande inflationen (KPIF) backade från 2,4 till 2,3 procent. Riksbankens senaste prognos pekar mot att KPIF åter stiger till 2,4 procent i september.

Veckan avslutas med amerikanskt KPI för september. I augusti var kärninflationen (KPI ex. mat och energi) oförändrad på 1,7 procent, där den har legat sedan maj.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.