EU och UK överens om första steg för Brexit

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt
  • USA: Jobbsiffror, kl. 14:30

New York-börsen avslutade torsdagens handel något uppåt, storbolagsindexet S&P500 ökade 0,29 procent. Kongressens båda kamrar klubbade igår igenom lagstiftning som skjuter fram frågan om det federala skuldtaket till den 22 december. CNBC rapporterade även att Trump-administrationen planerar att presentera en infrastrukturplan i början på nästa år. Idag på eftermiddagen väntar amerikansk arbetsmarknadsstatistik för november. I oktober rekylerade jobbsiffrorna efter föregående månads negativa siffra men sysselsättningen ökade inte riktigt så mycket som marknaden hade väntat (261 000 nya jobb vs. förväntade 310 000 nya jobb). Medelprognosen pekar mot en sysselsättningstillväxt kring 200 000 nya jobb i november och att arbetslösheten ligger kvar på 4,1 procent.

Nu på morgonen pekar de japanska och kinesiska aktiemarknaderna uppåt. Den japanska BNP-tillväxten reviderades upp för det tredje kvartalet från 1,4 procent till 2,5 procent. Ekonomin har växt sju kvartal i rad, en svit som de inte har lyckats leverera på över ett och ett halvt decennium.

I skrivande stund indikerar de europeiska aktieterminerna en öppning över nollstrecket. Tidigare på morgonen meddelade EU-kommissionen att tillräckliga framsteg har nåtts i Brexit-förhandlingarnas första fas, rapporterar TT. Detta kan innebära att EU nästa vecka ger klartecken om att gå vidare till förhandlingar om övergångsregler och ett framtida handelsavtal. Det blir dock kort om tid att förhandla fram ett handelsavtal innan utträdet i mars 2019. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,29% 0,29% 1,39% 0,55% 1,35%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,87% 0,68% -0,20% 0,53%

Uppgifter per klockan 08:24

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.