Bostadspriserna fortsatte nedåt i november

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollstrecket

New York-börsen avslutade gårdagen med röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones sjönk 0,31 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,41 procent. Börsen tyngdes av rapporter om att den republikanska senatorn Mike Lee är osäker på om han ska stödja det nuvarande skatteförslaget. Marcio Rubio bekräftade även att han motsätter sig delar av förslaget. Republikanerna har tidigare sagt att de vill ha skattereformen på plats innan jul. I övrigt följde marknaden nyheten om att Disney köper stora delar av 21st Century Fox.

Igår publicerades HOX-index som visade att bostadspriserna backade 2,9 procent i november. På tre månaders sikt har bostadspriserna fallit 7,3 procent och i jämförelse med för ett år sedan är priserna oförändrade i landet som helhet. I Stockholm har bostadsrätterna sjunkit 6,0 procent på ett års sikt. Tidigare i veckan släpptes SEB:s boprisindikator, som föll kraftigt och visade på att fler hushåll tror på fallande priser än stigande.

Nu på morgonen pekar Tokyobörsen och de kinesiska marknaderna nedåt. I skrivande stund ligger även de europeiska aktieterminerna under nollstrecket. Idag är det EU-toppmöte i Bryssel, där Brexit lär ligga högt upp på agendan. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,31% -0,41% -0,62% -0,80% -1,15%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,27% -1,01% -0,77% -0,28%

Uppgifter per klockan 08:26

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.