Stillastående bostadspriser i mars

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • Sverige: HOX-index oförändrad i mars
  • Kina: BNP 6,8 procent

New York-börsen inledde veckan med uppgångar. Marknaden följde starka kvartalsrapporter från bland annat Bank of America. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,9 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,8 procent. Efter stängningen släppte Netflix sin rapport som slog förväntningarna. Vita huset backade även från FN-ambassadören Nikki Haleys tidigare löfte om att införa ytterligare sanktioner mot Ryssland.

Igår publicerades HOX-index, som indikerade stillastående priser i mars. Jämfört med februari var indexen för både villor och bostadsrätter i princip oförändrade. På ett års sikt har bostadsrätts- och villapriserna fallit 8,6 respektive 1,8 procent i riket som helhet. Valueguard skriver i pressmeddelandet att priserna har rört sig relativt lite sedan i januari och konstaterar att nedgången från hösten är bruten. Samtidigt har priserna inte noterat samma återhämtningar som vid tidigare nedgångar under höstarna 2007, 2008 och 2011. Det tyder enligt Valuegard på att det är en ny situation som inte följer tidigare marknadsmönster.

Nu på morgonen ligger Tokyobörsen något över nollstrecket medan det är röda siffror på de kinesiska börserna – trots starka BNP-siffror. Under det första kvartalet växte den kinesiska ekonomin 6,8 procent, samma som föregående kvartal, en bit över statens officiella mål på 6,5 procent. I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna uppåt. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,9% 0,8% 0,1% -0,8% -0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,3% -0,8% 0,5% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:20

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.