Marknaden räknar med räntehöjning från Federal Reserve

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollstrecket
  • USA: Federal Reserve, kl. 20:00

New York-börsen avslutade gårdagen kring nollstrecket efter mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un. Dokumentet som de två parterna skrev under efter mötet i Singapore var relativt vagt enligt flera bedömare. De båda länderna enades bland annat om att arbeta för en kärnvapennedrustning och en långvarig och stabil fred på Koreahalvön. Under den efterföljande presskonferensen framgick det dock att Trump gått med på att sluta med gemensamma militärövningar med Sydkorea – vilket kan ses som en betydande eftergift.

Ikväll lämnar Federal Reserve räntebesked. Marknadens prissättning indikerar en mycket hög sannolikhet för att centralbanken höjer styrräntan till 1,75-2,00 procent. Eftersom en höjning är mer eller mindre given kommer marknaden fokusera på centralbankens prognoser för kommande räntehöjningar.

Imorgon är det dags för räntebesked från europeiska ECB. Föregående vecka sade centralbankens chefsekonom att de nu är redo att diskutera om tillräckliga framsteg har nåtts för att inleda en nedtrappning av stödköpsprogrammet. På torsdag publiceras också svenska inflationssiffror. Riksbanken räknar med att inflationstakten prickar 2-procentsmålet samt att inflationen rensat för energipriser ökar från 1,4 till 1,6 procent. På fredag väntar även räntebesked från Bank of Japan, som mött motstånd av den senaste svaga inflationssiffran. Enligt lokal affärspress spekuleras det huruvida centralbanken kommer att sänka inflationsprognosen. Under slutet veckan kan nya amerikanska tullar komma att presenteras/specificeras mot Kina.

Nu på morgonen pekar Tokyobörsen uppåt medan det är röda siffror i Kina. I skrivande stund är de europeiska aktieterminerna mixade kring nollstrecket. Imorgon kan EU:s medlemsländer ge klartecken om strafftullar motsvarande 2,8 miljarder euro riktade mot amerikanska varor, rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Motdraget kommer efter att USA släppt EU:s undantag från stål- och aluminiumtullarna. Tidigare har typiska amerikanska varor som jordnötssmör, bourbon, jeans och motorcyklar nämnts som exempel. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,0% 0,2% 0,4% -0,7% -0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,2% -0,1% 0,2% -0,3%

Uppgifter per klockan 08:27

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.