Röda siffror i Asien efter ökad oro för Coronaviruset

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt
  • Prospera inflationsförväntningar
  • Arbetskraftsundersökningarna (09.30)
  • Räntebesked ECB (13.45)

De amerikanska börserna steg under gårdagen för att senare falla tillbaka och stänga med små förändringar. Dow Jones stängde ned 0,03 procent, S&P 500 steg 0,03 procent och Nasdaq steg 0,14 procent.

Det är illröd handel i Asien under morgonen och framförallt i fastlandskina där Shanghai-börsen i skrivande stund handlas 2,8 procent lägre efter ökad oro för Coronaviruset. Den kinesiska staden Wuhan, där viruset antas ha startat, har satts i karantän med avstängd flygtrafik och lokaltrafik och invånarna uppmanas att inte lämna staden. Hittills uppges 17 personer ha dött och hundratals smittats, och på lördag startar firandet av det kinesiska nyåret då miljoner kineser väntas resa. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund ned 1 procent och Hong Kong-börsen tappar 2 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning under nollan.

Boris Johnsons brexitavtal röstades igår igenom i det brittiska parlamentet. Det återstår nu att drottningen skall ge sitt samtycke och därefter är det upp till Europaparlamentet att godkänna avtalet för att Storbritannien skall kunna lämna EU den 31 januari.

Kantar Sifo Prosperas inflationsförväntningar publicerades under morgonen. Penningmarknadsaktörernas förväntningar för KPI och KPIF var oförändrade på 1 och 2 års sikt. På fem års sikt ökade förväntningarna gällande KPI från 1,8 procent till 1,9 procent medan KPIF var oförändrad.

Idag publiceras SCB arbetskraftsundersökningarna där svensk arbetslöshet framgår.

Efter lunch lämnar ECB räntebesked. Banken väntas lämna räntan oförändrad. Fokus kommer istället ligga på den strategiska översynen av penningpolitiken och inflationsmålet.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,0% 0,0% -1,0% -2,8% -2,0%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,3% -0,1% -0,3% -0,4%

Uppgifter per klockan 08:26

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd