Morgonrapport – Positiv öppning att vänta

  • Största uppgången sedan 1933 för Dow Jones
  • Svenskt Näringsliv vill se stödåtgärder om 200 miljarder kronor

Gårdagens marknadsutveckling blev en positiv historia där Dow Jones noterade den största uppgången sedan 1933. Marknaderna steg i förhoppning om en överenskommelse i den amerikanska kongressen kring en stimulansplan. Virusspridningen fortsätter på bred front och nya stödpaket levereras dagligen i kampen att stötta världens ekonomier. Marknaderna ser ut att öppna på den positiva sidan under onsdagen.    

Tisdagens handel präglades av optimism i väntan på att den amerikanska kongressen skulle komma överens angående ett gigantiskt stödpaket, vilket bekräftades nu under morgonen. Stimulansplanen omfattar 2 000 miljarder dollar. De amerikanska terminerna reagerade ljummet i och med nyheten, där det positiva diskonterades redan under tisdagskvällen. En klassisk, ”buy the rumor, sell the facts”, samtidigt som volymerna under gårdagen var något bleka vilket visar på fortsatt osäkerhet. Volatilitetsindex, Vix, har kommit tillbaka ned från extremnivåerna, men befinner sig alltjämt på höga nivåer och givet den stora osäkerhet som råder kommer marknaderna fortsätta att vara slagiga.

Under tisdagen sa president Trump att målet är att öppna det amerikanska näringslivet till påsk, vilket endast är drygt två veckor bort, i hopp om att minska de ekonomiska skadorna. Samtidigt säger Microsofts grundare Bill Gates, som har donerat 100 miljoner dollar till kampen mot coronaviruset, att USA bör stänga ned landet 6 till 10 veckor för att kunna stoppa spridningen. De bekräftade antal smittade i USA är nu uppe i över 55 000, vilket än så länge är en underskattad siffra givet att testningen precis kommit igång på bred front. New York är i dagsläget värst drabbat, men spridningen är bred över hela landet.

Svenskt Näringsliv har i dagarna levererat ett förslag på stödåtgärder omfattande 200 miljarder kronor som inkluderar slopade arbetsgivaravgifter och en särskild ”räddningsersättning” vilken ska täcka fasta utgifter så som hyror. Stödpaketet motsvarar närmare 4 procent av Sveriges BNP. Behovet av direkta stöd istället för lån är brådskande när nya varsel läggs varje dag och konkurser hotar. Vi väntar oss ytterligare åtgärdspaket från regeringen.

De asiatiska marknaderna stiger på bred front under morgonen, med Nikkei i Tokyo upp 8 procent. De amerikanska terminerna är mer avvaktande i spåren av gårdagens rekorduppgång, medan Europa indikerar lite mer positiv öppning.  

 

Vänliga hälsningar,

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+11,37% +9,38% +8,04% +2,17% +3,21%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+1,03% +1,92% +2,49% +3,05%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd