Corona – hur gäller försäkringen för din verksamhet?

Hur gäller försäkringsskyddet om din verksamhet drabbas av förlust till följd av coronaviruset? Ja, det beror främst på ditt försäkringsbolag och vilka villkor som gäller för din specifika försäkring men i de allra flesta fall täcks inte försäkringen av den här typen av skada eller förlust. Här har vi gjort en generell sammanställning över vad som normalt kan förväntas täckas av respektive försäkring.

Avbrottsförsäkring/verksamhetsavbrott
För att ersättning ur avbrottsförsäkringen ska utgå krävs att det har uppkommit en skada på den försäkrade egendomen, till exempel genom brand eller läckage. Avbrottsförsäkringen täcker därför inte utebliven intäkt till följd av inställda evenemang eller uteblivna kunder som orsakats av coronaviruset.

Epidemiavbrott
Epidemiavbrottsförsäkring ger ersättning om du har en konstaterad smitta på ditt aktuella försäkringsställe och myndigheterna beslutar att ingripa med stöd av Smittskyddslagen eller Livsmedelslagen och du måste stänga din verksamhet. Förlorade intäkter med anledning av myndigheternas begränsning av allmänna sammankomster ersätts inte ur denna försäkring.

Tjänstereseförsäkring
Försäkringar som innehåller sjukvårdskostnader gäller för coronaviruset precis som för andra akuta sjukdomar. Tjänstereseförsäkringar ersätter kostnader för sjukvård och transporter av sjuka, i vissa fall även karantän- eller evakueringskostnader för icke-sjuka. På grund av karantänsregler kan det dock vara svårt med transporter ut från området. Kompensation vid sjukhusvistelse eller långvarig sjukskrivning kan även utgå till sjuk person. Förutsatt att du valt att teckna tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd gäller försäkringen för avbeställning av resa med anledning av coronapandemin om UD avråder från resa. Resan ska vara bokad innan UD:s avrådan kom. Se därför till att vara uppdaterad på UD:s rekommendationer då situationen kan förändras. De flesta försäkringsbolag ersätter endast det du inte får i ersättning av flygbolaget/ researrangören så kontakta alltid din researrangör i första hand

Vd:s och styrelsens ansvar
Vi vet ännu inte om det kan komma att ställas några krav från till exempel anställda eller investerare på vd, ledning och styrelse med anledning av deras agerande och krishantering kopplat till coronaviruset. Vi uppmanar därför företagsledning och styrelse att noggrant hålla sig uppdaterade på riktlinjer och information kring krishantering för att minimera risken. Villkor och omfattning för de olika försäkringarna kan variera.

Kontakta din rådgivare på Max Matthiessen om du har frågor om hur din specifika försäkring gäller eller om du vill få hjälp med att se över ditt försäkringsskydd.

Läs även:
Coronakrisen: Så påverkas du som delägare vid minskade uttag