Morgonrapport – Nedgångar på Wall Street

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 -0,8%
  • Stigande bostadspriser
  • Asiatiska börser handlas uppåt
  • Europeiska terminer kring nollan

USA:  De amerikanska börserna backade för andra dagen igår, men stängde på högre nivåer än dagslägsta. Teknikaktier ledde åter nedgångarna. Tekniktunga Nasdaq stängde 1,3 procent lägre. Storbolagsindexet Dow Jones backade 0,5 procent medan det bredare indexet S&P 500 backade 0,8 procent.

Asien:  De asiatiska börserna handlas mestadels uppåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,2 procent högre, Shanghai-börsen stiger 1,5 procent och Hong Kong-börsen klättrar 0,5 procent.

Terminer:  OMXS30-terminen på IG Markets handlas kring -0,1% och pekar på en försiktigt negativ öppning.

Europeiska terminer handlas kring nollan.

Amerikanska terminer handlas kring nollan.

Nyheter/Makro: Det blev fortsatt breda uppgångar för svenska bostadspriser under augusti enligt Valueguard HOX-index som publicerades under morgonen. För riket steg priserna i augusti totalt med 1,9 procent under månaden, men då augusti normalt är en stark månad landade den säsongsrensade uppgången på måttliga 0,3 procent. Både villor och bostadsrätter steg i samtliga tre storstäder. Tittar man på 12 månader så uppgår prisutvecklingen till +8,1 procent. Även under första halvan av september så fortsatte uppgångarna enligt den preliminära undersökningen.

Idag är kalendern relativt tunn gällande makroekonomisk statistik.

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,5% -0,8% +0,2% +1,5% +0,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-0,1% -0,1% +0,0% -0,1%

Uppgifter per klockan 08:21

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd