IT med människan i centrum

IT-konsultföretaget ELITS har satsat på att vara branschens bästa arbetsgivare genom att bland annat erbjuda en pensions- och försäkringslösning som går utöver det vanliga.

IT-Konsultföretaget ELITS grundades i Linköping 2006 av Fredrik Sjöstedt, som redan från starten hade en tydlig vision av vad han ville åstadkomma.

– Visionen var att skapa något annorlunda på marknaden – ett bolag som sätter kunden tydligt i centrum, varje dag. För att lyckas med det krävs att man kan attrahera människor som drivs av detta och som har rätt värderingar, säger HR-chefen Linda Rämsberg och tillägger:

– Grundläggande för våra värderingar är att vi ser hela människan och allas lika värde. Det styr hur vi är mot varandra, hur vi tänker och resonerar.

För att kunna sätta kunden i centrum valde ELITS följaktligen att sätta medarbetarna i centrum.

– Att måna om medarbetarna är den fundamentala grunden för oss. Det gör vi genom att erbjuda skydd, omtanke och omvårdnad, både för dem själva och för deras familjer.

En konstant tillväxtresa från ett fåtal medarbetare till dagens runt hundra, en omsättning på 111 miljoner kronor och närvaro i tre länder vittnar om att visionen har fungerat. Under resans gång har företaget fortlöpande tagit råd av Max Matthiessen för att sätta sig in i vilka möjligheter som finns om man vill kunna erbjuda marknadens absolut bästa trygghetspaket för sina anställda. Och trygghet är ingen självklarhet i en snabbväxande bransch som IT, menar vd Olle Hasselblad.

– I vår bransch var det åtminstone tidigare ganska vildvuxet när det gäller försäkringsskydd. Många konsultföretag är små, medarbetarna är unga, med tillfälliga anställningar och inte alltid så intresserade av pensionsfrågor.

Det är också en bransch som – åtminstone sedan IT-bubblan runt millennieskiftet – varit förskonad från kriser. Och i dessa tider av digital transformation och en IT-infrastruktur där molnet ersätter serverhallarna är efterfrågan på tjänster större än någonsin, alltifrån rådgivning till drift.

”Vi vill erbjuda en flexibel lösning där individerna kan välja utifrån en bred portfölj och få rådgivning utifrån sin totala ekonomiska situation – och fas i livet.”

Anställningstrygghet blir förstås mindre viktig i ständig medvind. Det hindrar inte ELITS från att hålla fast vid sin vision och erbjuda medarbetarna ett komplett paket inom pension, hälsa och trygghet som Max Matthiessen har tagit fram.

– Vi har en ganska stor spridning åldersmässigt och ville ha ett erbjudande som fungerar för alla genom olika faser av livet. Vi märker att intresset för olika typer av pensionslösningar och andra försäkringslösningar ser väldigt olika ut under ett arbetsliv. När man bildar familj ändras till exempel prioriteringarna, säger Linda Rämsberg, som menar att man har hittat rätt med Max Matthiessen.

– Vi vill erbjuda en flexibel lösning där individerna kan välja utifrån en bred portfölj och få rådgivning utifrån sin totala ekonomiska situation och fas i livet. För oss är det viktigt att medarbetarna förstår vad de har att välja mellan och där har Max Matthiessen verkligen bidragit.

I syfte att hålla alla informerade ordnar man regelbundet webbinarier för de anställda i samarbete med Max Matthiessen, som även tagit fram anpassade lösningar för dem som önskar.

Olle Hasselblad

– Det finns individer som prioriterar att få mer i lönekuvertet framför högre pensionsavsättningar. För att gå dem till mötes, utan att behöva göra avkall på våra grundvärderingar om omtanke och långsiktighet, bad vi Max Matthiessen kika på möjligheterna till ”omvänd löneväxling” för en del av pensionsavsättningen. De hade inte hört talas om det förut, men var tillmötesgående och hjälpte till.

Olle Hasselblad påpekar att Max Matthiessens kompetens är viktig för företaget som arbetsgivare.

– Pension och trygghet kräver expertis, och det är ett område där det är svårt att på egen hand upprätthålla kompetens fortlöpande. Kontakterna med Max Matthiessen ger oss också en bild av hur marknaden förändras och vad andra gör. På så vis kan vi säkra att vi hela tiden har ett förstklassigt erbjudande till medarbetarna.

– Det är fantastiskt att kunna erbjuda en helhet från en och samma leverantör. Kundteamet på Max Matthiessen lär känna oss och det är ett partnerskap som vi har haft väldigt stor glädje av. Det ska också vara smidigt för medarbetarna, som kan höra av sig till Max Matthiessen när de själva önskar. Vad gäller hälso- och sjukvårdsförsäkring är det exempelvis ett nummer att ringa till för allt och naturligtvis en bra webbsida, tillägger Linda Rämsberg.

ELITS omtanke sträcker sig även till medarbetarnas anhöriga och bortom arbetstidens slut. Företaget betalar 50 procent av premien för anhörigas sjukvårdsförsäkring och hjälper till att ordna hälsokontroller för hela familjen. Reser man i jobbet gäller reseförsäkringen även den tid som man eventuellt stannar kvar privat på resmålet. ELITS har även avtalat om gruppförsäkring, så att möjligheten ska finnas att teckna privata försäkringar utifrån vad som passar individen bäst.

– Vi tänker helhet. Mår man bra privat brukar det gå bättre på jobbet, men om ens nära och kära mår dåligt är det svårare att lyckas på jobbet och ge kunden den bästa upplevelsen, säger Linda.

Man månar även om medarbetare som väljer att lämna företaget.

– Vi håller avslutningssamtal med medarbetarna och har glädjande nog märkt att man inte lämnar för att man inte trivs. Det finns också en del som har återvänt till oss.

Även jobbsökare som man tackat nej till behandlas bra.

– Även de vi inte anställer blir en del av vår community och vi är beroende av att kunna rekrytera människor med både rätt kompetens och rätt personligheter.

Det är kanske inte så förvånande att ELITS certifierats till Great Place to Work varje gång man deltagit och även placerat sig på listan över Sveriges bästa företag.

I dag finns ELITS förutom i Sverige även i Kanada och Tyskland. För att styra upp sak- och ansvarsförsäkringarna i samtliga länder – och underlätta en eventuell expansion till nya marknader i framtiden – valde företaget för några år sedan att låta Max Matthiessen se över även detta skydd.

– Det är svårt att på egen hand känna till praxis på olika marknader och bedöma vilken typ av försäkringar som behövs, säger Olle Hasselblad.

Förutom skydd av lokaler och egendom är ansvarsförsäkring viktigt för ett konsultföretag.

– Det finns en affärsmässig koppling eftersom våra kunder kräver att vi har konsultansvarsförsäkringar upp till ett visst belopp. Styrelseansvarsförsäkringar skiljer sig också åt mellan länder och där hade vi en väldig nytta av Max Matthiessens rådgivning för att hitta den bästa produkten.

Olle Hasselblad uppskattar att ha en kontaktyta för både sak- och ansvarsförsäkringar.

– Vi upplever en väldigt bra proaktivitet och får bra råd. Vårt tidigare försäkringsbolag hörde sällan av sig och hade svårt att ge snabba besked om lösningar för nya marknader, säger han och tillägger:

– Nu vet vi att vi har rätt skydd, den frågan kändes tidigare som att det var upp till oss att bedöma. Och det dyker upp nya frågor hela tiden, som när vi skriver avtal med en ny kund och vill bolla klausuler om konsultansvarsförsäkringar. Det hela har blivit mycket mer professionellt nu.

För ELITS innebar övergången till en ny lösning att man har fått ett bättre försäkringsskydd inom sak och ansvar till en lägre kostnad.

– Bättre och billigare är en bra kombination, konstaterar Olle Hasselblad.

I en klass för sig

Robert Leidebrant är finansiell rådgivare på Max Matthiessen och har varit med på ELITS resa från enmansföretag till dagens drygt etthundra anställda i Sverige, Tyskland och Kanada.

– Det har varit fantastiskt att följa ett företag som inser värdet av att måna om sina medarbetare på ett sätt som få andra företag gör.

I dag förser Max Matthiessen ELITS med kompletta lösningar inom tjänstepension, löneväxling, hälsa och sjukvård, gruppförsäkringar samt – sedan en tid tillbaka – även sak- och ansvarsförsäkringar.

– Alla anställda får individuell rådgivning för att kunna välja placeringar utefter personliga preferenser inom till exempel hållbarhet och fondutbud.

ELITS erbjuder medarbetarna sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring med premiebefrielse. Nyligen lanserade man även i samarbete med Max Matthiessen en frivillig gruppförsäkring för medarbetare som vill ha ett utökat skydd utöver de nivåer som arbetsgivaren betalar. De kan teckna ytterligare försäkringsskydd för sig själva och sin partner – som till exempel livförsäkring och olycksfallsförsäkring som även täcker fritiden – mot nettolöneavdrag.

– Företagets omsorg om medarbetarnas partners innebär också att man betalar 50 procent av premien för deras sjukvårdsförsäkring. Det är mycket ovanligt, påpekar Robert.

Fortsatt tillväxt och en eventuell expansion till flera länder står på ELITS agenda. För att säkerställa rätt försäkringsskydd till rätt pris inom sak- och ansvarsförsäkringar valde företaget för några år sedan att lämna sin tidigare leverantör för Max Matthiessen. Robin Fredäng är rådgivare och berättar:

– ELITS är ett välskött företag med ordning och reda, men de hade tidigare en ganska spretig lösning för de olika länder de finns i. Max Matthiessen gjorde en grundlig genomgång av företagets behov inom sak- och ansvarsförsäkring och identifierade de produkter som bäst kunde leverera detta till ett optimalt pris i de länder där företaget är verksamt.

TEXT: Jonas Rehnberg
FOTO: Satu Knape