Balansgången fortsätter

• Inflationen håller i sig med räntehöjningar som följd• Energikrisen präglar framför allt Europa och driver på den svenska inflationen• Vinstestimaten…