Navigera lanserar ny hållbar globalfond med branschpionjär

Under våren utökar fondbolaget Navigera sitt fonderbjudande inom hållbarhet. Tillsammans med den danska kapitalförvaltaren Qblue Balanced lanseras nu en ny hållbar globalfond som ökar valmöjligheterna till hållbart sparande. Fonden fokuserar på att identifiera de globala ledarna vars innovationer främjar utvecklingen av en mer hållbar omställning.

Fondbolaget Navigera har under flera år verkat för hållbara investeringar och har sedan lanseringen av hållbarhetsfonden Navigera Global Change för snart fem år sedan tagit flera steg för att stärka erbjudandet. Med lanseringen av nya fonden Global Sustainable Leaders tas ytterligare ett kliv i ambitionen att erbjuda ett heltäckande hållbarhetserbjudande. Efter en djupgående process har fondbolaget Qblue Balanced valts ut för att förvalta fonden. Det Köpenhamnsbaserade fondbolaget med expertis inom hållbar kapitalförvaltning blir en helt ny förvaltare i Navigeras utbud.

”Fonden kommer att förvaltas enligt en hållbarhetsmodell som genomsyrar hela förvaltningsprocessen.”

Christian Sterndalen

– Navigera har som stor finansiell aktör goda möjligheter att kunna bidra till en positiv utveckling i vårt samhälle och vår omvärld. Vi är därför mycket glada att kunna samarbeta med Qblue Balanced, som har ett unikt angreppssätt inom hållbar förvaltning som är helt förenligt med vår investeringsfilosofi, säger Christian Sterndahlen, förvaltare och ansvarig för hållbarhetsanalys på Navigera.

Bjarne Graven Larsen

Bakom Qblue Balanced står ett dedikerat team med global expertis och lång erfarenhet inom investerings- och finansbranschen. Vd och grundare Bjarne Graven Larsen har mer än 30 års erfarenhet av arbete med hållbara investeringar inom pensionsbranschen, och var tidigare CIO vid kanadensiska Ontario Teachers’ Pension Plan – en av världens största institutionella investerare.

 

Den nylanserade fonden Global Sustainable Leaders är en hållbar fond som investerar i de bolag som kommit längst på hållbarhetsområdet inom varje bransch och region världen över. Fonden kommer att förvaltas enligt en hållbarhetsmodell som genomsyrar hela förvaltningsprocessen. Förvaltarna gör en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en kvantitativ analys där de beaktar och betygsätter potentiella investeringsalternativ relativt varandra utifrån nuvarande och framtida hållbarhetsstandard. Utsläpp av växthusgaser, relativ ESG-position inom relevant industri samt bolagets bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är parametrar som beaktas. I förvaltningen väljs sedan de bolag som har högst betyg ut. För att ytterligare stärka urvalsprocessen används AI-teknik som hjälp att sortera data om respektive bolag.


Korta fakta – Global Sustainable Leaders

  • En global och hållbar aktiefond i Navigeras utbud som förvaltas av det danska bolaget Qblue Balanced.
  • Fonden väljer in ledande bolag som uppfyller hållbarhetsfaktorer inom miljöpåverkan, social hänsyn och bolagsstyrning.
  • Den nya globalfonden kommer att finnas tillgänglig för alla som sparar i fritt fondsparande och fondförsäkring för sin tjänstepension.

Att integrera hållbarhetsdata i bolagsanalys är inte bara en fråga om att bidra till en hållbar utveckling i samhället, utan även en förutsättning för att skapa god avkastning. Att identifiera de bolag som är bäst positionerade att lösa världens hållbarhetsutmaningar skapar mervärde för såväl samhället som investeraren, och är ett nytt förhållningsätt inom branschen.

– Grundförutsättningen för vårt arbete är att skapa en god och riskjusterad avkastning för våra kunder. Utöver att identifiera risker handlar det om att se möjligheter bland bolagen vi investerar i. De aktörer som erbjuder lösningar på våra globala hållbarhetsutmaningar är de som kommer att hålla sig relevanta i framtiden och därmed ge mervärde för våra kunder att investera i. Att identifiera dessa bolag är ett nytt sätt att integrera hållbarhet i sina portföljer, säger Bjarne Graven Larsen.

Hållbara investeringar kan göra skillnad för en hållbar utveckling på flera sätt och som exempel nämner Bjarne när Ontario Teachers’ Pension Plan investerade i ett chilenskt vattenförsörjningsföretag. Chiles förorenade vatten ledde till hög spädbarnsdödlighet och att befolkningen drabbades av infektionssjukdomar. Genom att bygga en vattenreservoar och rena vattnet förbättrades folkhälsan och öppnade en väg för nya affärsmöjligheter.

– Det fina resultatet som tillgången till rent vatten gav förstärkte relationen till Chile och ledde till att de önskade fler samarbeten med oss, vilket skapade nya investeringsmöjligheter. En win-win för alla parter, avslutar Bjarne Graven Larsen.

TEXT: Madelene Rydman