Jenny Nilsson, Insuresec, går till Max Matthiessen

Max Matthiessen rekryterar Insuresecs VD Jenny Nilsson till sitt största affärsområde Liv&Pension. Där blir hon ansvarig för att effektivisera och förenkla kommunikationen till kunderna. Att alla de regler och lagar som finns i branschen efterföljs med fokus på att göra det så enkelt som möjligt för Max Matthiessens 150 000 kunder att fatta rätt beslut kring sin pension.

Som vd för Insuresec har Jenny Nilsson fått erfarenhet, stärkt Insuresecs varumärke och inte minst samlat branschen kring enhetliga regler för att trygga rådgivningen av olika försäkringsprodukter och försäkringstjänster.

Nu rekryteras hon till Max Matthiessens viktiga affärsområde Liv&Pension där större delen av Max Mathiessens affär ligger. Inom området finns drygt 80 kundteam och 400 anställda på 34 kontor Sverige runt.

-En drömrekrytering. Jag är oerhört glad att Jenny Nilsson valt att ansluta till Max Matthiessen. Hon sitter inne med en bred och affärskritisk erfarenhet som vi behöver nu när vi tar krafttag för att bli en ännu bredare aktör med fler kundmöten och expansion av vår affär. Att kunna kommunicera med våra kunder på ett korrekt sätt blir viktigare och viktigare i takt med att regler och förordningar från myndigheterna ökar, säger Johan Keding, chef Liv&Pension på Max Matthiessen.

-Det ska vara lätt att göra rätt mot kunderna. Min roll blir att få till stånd en enkel och korrekt kommunikation med kunderna och samtidigt kunna sätta affären i främsta rummet. Med ordning och reda i rådgivningsverksamheten blir det enklare och roligare för både kunden och rådgivaren, säger Jenny Nilsson.

-Försäkringsförmedlare som Max Matthiessen har en viktig samhällsfunktion. Med min erfarenhet brinner jag för kundskydd och öppenhet. Jag ser fram emot att få börja hos en av branschens mest viktiga aktör, fortsätter Jenny Nilsson.

Jenny Nilsson har de senaste fem åren varit vd på Insuresec. Dessförinnan var hon på HSB, 2013-2017 i rollen som compliance och finansjurist. Hon har även ett förflutet på Söderberg&Partners. Hon börjar sin tjänst under första kvartalet 2022.

 

För ytterligare information;
Johan Keding, chef Liv&Pension,
Max Matthiessen 073-375 7499

Jenny Nilsson, 073- 048 85 06

 

Foto: Karl Nordlund